PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het gezondheidsbeleid
Subtitle: Welk beleid voor de toekomst?
Author(s): JUSTAERT, Marc
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 147-151
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563119

Abstract :
In de gezondheidszorg is er een structureel verschil tussen de (te beperkte) begrotingsnorm en de alsmaar stijgende behoeften. Wil men de kwaliteit, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg handhaven, dan moet men de twee uiteinden van dit structureel verschil naar elkaar toebrengen.

Vooreerst moet de 1,5% groeinorm opnieuw worden bekeken en aangepast, rekeninghoudend onder meer met de reële weerslag van de vergrijzing. Vervolgens moeten structurele maatregelen worden genomen om de uitgaven succesvol te kunnen beheersen. De maatregelen situeren zich vooral op het vlak van het aanbod, het volume en de kwaliteit.

Leitmotiv — of illusie? — is dat bij dit alles de aanbodsplanning, de volumebeheersing, de kwaliteitsbewaking en de financiering niet los van elkaar zouden geschieden, maar in het kader van een gecoördineerd beleid.

download article
3.226.245.48.