PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Warm en koud
Subtitle: Solidariteit en verantwoordelijkheid in de ziekteverzekering
Author(s): SCHOKKAERT, Erik
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 135-146
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563118

Abstract :
Doorheen heel deze tekst loopt één rode draad: de onvermijdelijke spanning tussen enerzijds de warme solidariteit en christelijke caritas en anderzijds de koude solidariteit (maar met duidelijk gedefinieerde rechten) in een universeel en verplicht systeem. Ik denk dat de voordelen van zulk een collectief systeem voor het realiseren van subsidiërende en inkomenssolidariteit overweldigend zijn en dat aan de basisprincipes ervan niet mag getornd worden.

Ik denk echter ook dat er ethische en politieke limieten aan dat systeem vastzitten en dat het absoluut noodzakelijk is om doorzichtige mechanismen te creëren om de uitgavenevolutie onder controle te houden. Oproepen tot ‘warme’ solidariteit alleen zijn blijkbaar niet voldoende om het gedrag van verstrekkers en bestuurders van verzorgingsinstellingen te wijzigen.

Er zijn ook hardere financiële prikkels nodig. Hierin schuilt ontegensprekelijk een groot gevaar. Economisch georiënteerde maatregelen vergiftigen misschien wel de geest van verstrekkers en bestuurders van verzorgingsinstellingen die in de eerste plaats gedreven werden door een verlangen om anderen echt te helpen.

download article
3.239.51.78.