PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Moedig en onverschillig individualisme
Author(s): BELLAH, Robert N.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 152-164
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563120

Abstract :
Er werd mij gevraagd te spreken over ‘moedig en onverschillig individualisme’. Laat me voordat ik dat zal doen, nagaan waar de organisatoren van deze conferentie aan hebben gedacht, toen ze me voor deze lezing hebben uitgenodigd. Ik veronderstel dat ze individualisme beschouwen als het vanzelfsprekende lot van de moderne mens en dat ze aannemen dat er twee soorten individualisme bestaan, meer in het bijzonder moedig en onverschillig individualisme.

Moed is de eerste, hoewel niet de hoogste, van de klassieke deugden. Onverschilligheid is in geen enkele context een deugd. Ik kan de opgegeven titel in die zin herformuleren als ‘deugdzaam en verwerpelijk individualisme’. Als men het zo bekijkt, lijkt het alsof mijn uiteenzetting uitsluitend betrekking zal hebben op ethiek. Ethiek zal er inderdaad een belangrijke component van vormen, maar ik wil toch ook over andere zaken spreken. Zo zal ik het hebben over de achterliggende mensvisies waarop beide soorten individualisme steunen en over de relatie die deze twee vormen van individualisme onderhouden met de politieke en economische principes waarmee ze samenhangen.

download article
35.172.217.40.