PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Subtitle: De Bedreiging van solidariteit en engagement in de gezondheidszorg
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 131-134
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563117

Abstract :
Op 24 oktober viert het Christelijk Ziekenfonds Leuven haar 75-jarig bestaan. Er werd aan de redactie gevraagd om voor die gelegenheid een themanummer over zingeving en solidariteit samen te stellen.

Omdat dit onderwerp in het verlengde ligt van datgene waarvoor het Overlegcentrum staat, werd enthousiast op dit verzoek ingegaan. Vanuit christelijk perspectief vormen zorg, respect, liefde en trouw ten opzichte van de medemens immers de basisoptie van waaruit het Overlegcentrum haar academische en levensbeschouwelijke opdracht wil waarmaken. Niet minder dan negen auteurs waren bereid om elk vanuit hun professionele en academische ervaring over dit thema een bijdrage te schrijven. Zoals u merkt kwam op die manier een lijvig dossier tot stand.

download article
3.235.45.196.