PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De neutraliteit van de Staat
Author(s): DE WACHTER, F.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 5    Issue: 2   Date: Juni 1995   
Pages: 55-66
DOI: 10.2143/EPN.5.2.556631

Abstract :
De vraag naar de neutraliteit van de Staat is onontkoombaar in een democratische pluralistische samenleving. De Staat belijdt immers de gelijke rechtsbehandeling van alle burgers, welke opinies ze ook bezitten. Moet de overheid zich dan ook niet onpartijdig opstellen ten aanzien van de zeer diverse ethische opvattingen die onder die burgers leven? Of moet de overheid ethisch partij kiezen? Het probleem is zeker niet nieuw. Nieuw is dat sinds enkele jaren, met name in de Angelsaksische politieke filosofie, vooral in de discussie tussen liberalisme en communitarisme, over die vraag uitdrukkelijk vanuit de term 'neutraliteit' wordt nagedacht. De reflecties die volgen beperken zich dan ook tot die discussiecontext.

download article
18.207.240.230.