PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verpleegkunde, zorg en ethiek
Author(s): GASTMANS, C.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 5    Issue: 2   Date: Juni 1995   
Pages: 67-72
DOI: 10.2143/EPN.5.2.556632

Abstract :
Geen enkele houding lijkt vandaag zo essentieel en tegelijk zo problematisch als de houding van zorgzaamheid. Een zorgzame omgang met de medemens is problematisch omdat ze haaks staat op sommige individualistische tendensen in de samenleving die ertoe bijdragen dat steeds meer mensen hoofdzakelijk nog maar voor zichzelf willen zorgen. Het ideaal van de ontplooiing van de mens dreigt alzo te verworden tot een individualistische zoektocht naar wat de beheersing van de mens en alles wat hem omgeeft in de hand werkt. Ingaande tegen deze evolutie die ons inziens getuigt van een mensbeeld waarin autonomie, beheersing en zekerheid centraal staan, ondernamen wij in dit proefschrift een poging om de houding van zorgzaamheid en de feitelijke zorghandelingen die er de uitdrukking van zijn, te omschrijven als de essentiële voorwaarden voor de instandhouding en de bevordering van menselijk leven. Achter ons pleidooi voor zorgzaamheid als fundamentele menselijke waarde schuilt een visie op de mens waarin naast autonomie ook plaats is voor solidariteit, interdependentie en verantwoordelijkheid.

download article
3.235.172.213.