PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Author(s): VERSTRAETEN, J.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 5    Issue: 2   Date: Juni 1995   
Pages: 53-54
DOI: 10.2143/EPN.5.2.556630

Abstract :
Centra voor ethiek aan katholieke universiteiten beraden zich over de invulling van hun eigen onderzoeks- en onderwijsopdracht. Ze worden geconfronteerd met de vraag of aan katholieke universiteiten ethiek al dan niet'neutraal' gedoceerd moet worden. Moet men aan studenten alleen een objectief overicht bieden van verschillende morele redeneerwijzen en standpunten? Of moet men studenten op een ge├źngageerde wijze inleiden in het christelijk-ethisch denken en in het christelijk zingevingskader? Mijns insziens is de vraag neutraliteit of engagement, een vals dilemma.

download article
34.232.62.209.