PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De vele gezichten van het kwaad
Author(s): BURGGRAEVE, R. , ANCKAERT, L.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 1   Date: April 1996   
Pages: 47-49
DOI: 10.2143/EPN.6.1.556605

Abstract :
Levinas lezen is niet vrijblijvend. Vooral zijn visie op het menselijk gelaat blijkt zeer vruchtbaar te zijn voor de wijsgerige, ethische en theologische reflecties die de relationele conditie van het menselijk bestaan op de voorgrond willen plaatsen. De ander manifesteert zich als een appèl dat het subject weglokt uit zijn 'natuurlijke' zelf-gerichte interesses. Vanuit de vraag naar de rechtvaardiging van het eigen bestaan -'dood ik niet door te 'zijn'?'- wordt de mens geprovoceerd eeb antwoord te geven op de tegelijk onvoorwaardelijke en smekende eis die uitgaat van het naakte weerloze gelaat van de ander. De ethische relatie wordt hierdoor een basisrelatie voor het denken.

download article
34.232.62.209.