PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Eendracht maakt macht maar zelden leidt macht tot eendracht
Subtitle: Over de onwenselijkheid van een gezamenlijke Europese kernmacht
Author(s): DE TAVERNIER, J. , POLLEFEYT, D.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 1   Date: April 1996   
Pages: 41-46
DOI: 10.2143/EPN.6.1.556604

Abstract :
In de context van de Koude Oorlog hebben de wereldmachten de uitbouw van hun atomaire slagkracht telkens opnieuw ethisch beargumenteerd vanuit de nucleaire afschrikkingslogica. Men schrikt de tegenpartij af door een even rampzalige, nucleaire weerwraak in het vooruitzicht te stellen. Men hoopt dan door de productie het testen en het opslaan van nucleaire wapens het eventuele gebruik van deze wapens door de tegenstander op voorhand te ontraden en te ontmoedigen. Deze afschrikkingstheorie werd na de Tweede Wereldoorlog vaak voorgehouden als de beste garantie voor vrede in West-Europa.

download article
34.232.62.209.