PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Centrum voor Agrarische Bio- en Milieuu-ethiek
Author(s):
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 1   Date: April 1996   
Pages: 50-51
DOI: 10.2143/EPN.6.1.556606

Abstract :
Zoals aangegeven wordt het Centrum voor Vredes- en Milieu-ethiek opgesplitst in het Centrum voor Vredesethiek dat deel blijft uitmaken van de Faculteit Godgeleerdheid (KU Leuven) en het Centrum voor Agrarische Bio- en Milieu-ethiek dat deel uitmaakt van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (KU Leuven).

download article
34.232.62.209.