PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Poverty and social exclusion
Author(s): CAPEAU, B.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 1   Date: April 1996   
Pages: 33-40
DOI: 10.2143/EPN.6.1.556603

Abstract :
In de film 'Zonderlinge Zielen', die een beeld tracht te geven van het leven van sociaal uitgestotenen in Brussel, komt een scène voo rwaarin drie tienner in het armenrestaurant een kijkje komen nemen in opdracht van de school? Eén van de armen snauwt de meisjes minachtend toe: 'Is het voor een opstel? Awel, armoede stinkt! Ge hebt al direct de eerste zin voor uw opstel." Dat armoede in de eerste plaats een bittere realiteit is, sluit nauw aan bij wat men kan lezen in de meest realistische verslagen over armoede in de derde-wereldlanden. Het heeft weinig vandoen met het soms wat romantische beeld dat men ophangt, stijl: 'kijk eens hoe die mensen erin slagen te overleven. Ze hebben onze luxe niet nodig. Geld maakt toch niet gelukkig.' Een belangrijk deel van de derde-wereldbevolking zou maar wat graag willen ruilen met onze welvaart en weinigen van ons zijn bereid om te ruilen met de gemiddelde Afrikaanse landbouwer.

download article
34.232.62.209.