this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Een ethisch advies inzake prelevatie van organen bij non heart beating-donoren
Author(s): SCHOTSMANS, P.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 2   Date: Juli 1996   
Pages: 84-84
DOI: 10.2143/EPN.6.2.556583

Abstract :
Ondanks een orgaanaanbod dat in België beduidend hoger ligt dan in de ons omringende landen, groeit er opnieuw een tekort aan organen, voornamelijk inzake nieren voor transplantatie. In het verleden was één van de criteria voor orgaan prelevatie een intacte bloedcirculatie bij de donor tot op het ogenblik dat de organen in situ konden worden gekoeld. Sinds enige tijd worden er bemoedigende resultaten gepubliceerd met nieren die afkomstig waren van zogenaamde non heart beating-donoren die reeds in asystolie waren, vooraleer tot koeling en uitname kon worden overgegaan.

Download article