this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Verpleegkunde, vrouwen en politiek
Author(s): GASTMANS, C.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 2   Date: Juli 1996   
Pages: 85-92
DOI: 10.2143/EPN.6.2.556584

Abstract :
Van 18 tot 21 september 1996 had aan de Universiteit van Nottingham een internationaal congres plaats over het thema Nursing, Women's History and the Politics of Welfare. Het samenvoegen van drie -op het eerste gezicht uiteenlopende- themata (met name verpleegkunde, vrouwen en politiek) hield het gevaar in dat de talrijke sprekers op het congres zich uitsluitend zouden concentreren op één van de drie onderwerpen. Nochtans was dit niet de bedoeling van de organisatoren. Integendeel, ze wilden juist met dit initiatief benadrukken dat de problematiek betreffende de plaats van verpleegkunde en zorg in de samenleving onlosmakelijk verband houdt met het denken over vrouwen én met de heersende maatschappelijk-politieke context.

Download article