this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Euthanasie en 'het goede leven'
Author(s): LEMMENS, T.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 2   Date: Juli 1996   
Pages: 72-83
DOI: 10.2143/EPN.6.2.556582

Abstract :
Om enigszins uit het provincialisme van een Belgisch, Europees of Vlaams debat inzake euthanasie te treden, kan het goed zijn onze bezinning te confronteren met ideeën van auteurs ver buiten onze gewesten. Trudo Lemmens ontving de 1994 'Student Prize of the Soiciety for Health and Human Values', met het hierbij vertaalde artikel uit 'Perspectives in Biology and Medicine'. Zijn bijdrage is op zijn minst lezenswaardig te noemen en belicht enkele accenten omtrent euthanasie die tot nog toe te weinig aan bod kwamen. Na de presentatie van deze bijdrage zullen we de stelling van de auteur confronteren met enkele krachtlijnen van een verkennend gesprek binnen de Leuvense Commissie voor Medische Ethiek rond extreme grensgevallen inzake het eindigende leven.

Download article