PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: 'Corporate Governance' voorbij
Subtitle: Sociaal-ethische bedenkingen
Author(s): VAN GERWEN, Jef
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 4   Date: December 1996   
Pages: 178-187
DOI: 10.2143/EPN.6.4.556466

Abstract :
Corporate Governance, vrij vertaald als 'deugdelijk bestuur', heeft alles te maken met de gepaste verdeling van macht en verantwoordelijkheid tussen de aandeelhouders, de raad van bestuur en het management van ondernemingen. Het gaat tegelijk im een vrijwel tijdloze en algemene term én om een tamelijk recente historische beweging. Wat dit laatste betreft gaat het om een beweging die vooral uit de Angelsaksische wereld stamt, en tot hoofddoel heeft om de controle van de aandeelhouders, en vooral ook van de minderheidsaandeelhouders, op het dagelijks beleid van ondernemingen te verhogen. Ze wil dit doel bereiken via een striktere regulering van de Raden van Bestuur. De groeiende rol van de institutionele beleggers is uiteraard niet vreemd aan deze ontwikkeling.

download article
3.226.97.214.