PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Centrum voor Bio-Medische Ethiek en Recht
Author(s):
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 4   Date: December 1996   
Pages: 188-192
DOI: 10.2143/EPN.6.4.556467

Abstract :
Op 10 oktober 1996 werd tijdens een Academische Zitting te Leuven het tienjarig bestaan gevierd van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Prof. dr. Herman Nys, co-directeur van het Centrum, hield ter gelegenheid van dit feestelijk gebeuren volgende toespraak.

download article
3.235.45.196.