PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Wat heeft de overheid te maken met het liefdesleven van mensen?
Author(s): KLOP, Kees J.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 4   Date: December 1996   
Pages: 171-177
DOI: 10.2143/EPN.6.4.556465

Abstract :
Veel mensen zullen de vraag uit de titel beantwoorden met: 'Niets! Daar heeft de overheid niets mee te maken.' De publieke overheid en de intimiteit van het liefdesleven, zijn in ieder geval twee gegevens die niet gemakkelijk met elkaar in verband gebracht worden. In de publieke opinie wordt doorgaans uitgegaan van een scheiding tussen de publieke en de private sfeer, tussen de smalle en de brede moraal. In de private sfeer bepaal je zelf hoe je wilt leven, in de publieke sfeer heb je met anderen te maken. Daar regelt uiteindelijk de overheid hoe er moet worden samengeleefd. Volgens de smalle moraal heeft de overheid met de private sfeer alleen te maken om tegen te gaan dat mensen elkaar schade berokkenen of terwille van iemands zelfbehoud. Wat daar bijkomt moeten mensen zelf invullen. Maar, stel dat aangetoond kan worden dat de overheid aldus toch een visie op het goede leven, een brede moraal, hanteert, dan zou je kunnen zeggen dat de gestelde scheiding tussen een politieke en een private sfeer faalt. En wat is er dan tegen om ook andere brede moralen te laten meespreken in het publieke debat? Wellicht opent dit andere morele perspectieven voor het overheidsoptreden. Zijn deze inderdaad bij voorbaat bedreigend? Of verruimen zij juist het openbare leven? Ik bespreek deze kwestie aan de hand van twee casussen waarin de relatie tussen de overheid en het liefdesleven van mensen actueel is geweest in de Nederlandse politiek.

download article




3.235.45.196.