PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 6    Issue: 4   Date: December 1996   
Pages: 169-170
DOI: 10.2143/EPN.6.4.556464

Abstract :
Niemand kan iets beoordelen door zomaar om het even wat te beweren. Hoe broos en onduidelijk het soms ook moge zijn, iets weerhoudt ons om toe te geven aan de onzin. Dat neemt niet weg dat er veel onverstandige beslissingen worden genomen en dat er veel ondoordachte dingen gezegd en geschreven worden. Om het zinnige van het onzinnige te redden hebben juristen en wetenschappers er zich vaak op toegelegd te expliciteren wat ons tegen willekeurige, oppervlakkige of onjuiste beoordelingen kan behoeden en welke regels men moet respecteren om juiste beslissingen te nemen.

download article
3.235.75.174.