PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De verruwing voorbij?
Subtitle: Naar een ethiek van geweldloosheid en medeschepsellijkheid
Author(s): DILLEN, Annemie
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 2   Date: juni 2002   
Pages: 188-188
DOI: 10.2143/EPN.12.2.504148

Abstract :
In samenwerking met Pax Christi Vlaanderen organiseert het Centrum voor Vredesethiek zijn tweejaarlijks internationaal colloquium aan de Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven, op 26 februari 2003 (9u45-17u30).

In het kader van het jaar van de diaconie wordt de vraag gesteld naar wat een ‘consequente ethiek van het leven’ kan zijn. Zijn we in dezelfde mate verantwoordelijk voor toekomstige generaties, dieren, planten, mensen uit het Zuiden, als voor mensen hier bij ons? En wordt onze westerse samenleving zelf niet gekenmerkt door een ‘verruwing’, die een bedreiging vormt voor een ‘consequente ethiek van het leven’?

download article
34.232.62.209.