PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Colloquium «Spiritualiteit en samenleving»
Author(s): BOUCKAERT, Luk
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 2   Date: juni 2002   
Pages: 186-187
DOI: 10.2143/EPN.12.2.504147

Abstract :
Op 13 december 2002 organiseert het Centrum voor Economie en Ethiek, in samenwerking met het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen, het SPES-colloquium over Spiritualiteit en Samenleving. Spiritualiteit is in.

Maar hoe diep en breed is die interesse? Wat zijn de onderliggende motieven? Sommigen beschouwen spiritualiteit als een reactie op de geestelijke armoede die zich ontwikkelt in de welvaartsstaat en die zich manifesteert onder de vorm van zinverlies, depressie, zelfdoding en zinloos geweld. Anderen zien er een bewijs in dat de zoektocht naar een transcendente levenszin niet uitgeblust is ondanks de ontkerkelijking en de erosie van religieuze instituties in Europa. Weer anderen benadrukken de noodzaak van een spiritueel wereldburgerschap als tegenkracht voor religieus gemotiveerd terrorisme. Er zijn ongetwijfeld vele motieven en redenen aan te geven.

download article
35.173.48.53.