PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Euthanasie en palliatieve zorg
Subtitle: Een terugblik op de EACME Conference 2002: End of Life Decisions
Author(s): COOLS, Arthur
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 2   Date: juni 2002   
Pages: 189-192
DOI: 10.2143/EPN.12.2.504149

Abstract :
Op vrijdag 27 september jongstleden vond in Maastricht, in het kader van de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association of Centers of Medical Ethics (EACME), een discussiedag plaats rond het thema van beslissingen omtrent het levenseinde.

Meer in het bijzonder ging de aandacht uit naar het ethische debat rond euthanasie en naar de ethische waarden die een rol spelen bij palliatieve zorg. Een tweevoudig doel stond de organisatoren van deze studiedag voor ogen. In de eerste plaats biedt een bijeenkomst van specialisten en onderzoekers op het terrein van de medische ethiek uit heel Europa de gelegenheid de stand van zaken in het onderzoek, in het wetenschappelijk debat en in de publieke opinie uit de verschillende Europese landen voor te stellen en te bespreken.

download article
18.232.55.175.