PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Virtuele en politieke enclaves
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 2   Date: juni 2002   
Pages: 152-166
DOI: 10.2143/EPN.12.2.504142

Abstract :
Het actueel politiek wetenschappelijk onderzoek gaat uit van een no nonsens principe. Er wordt niet te veel tijd geïnvesteerd in ingewikkelde theoretische constructies. Men houdt rekening met de feiten. Er wordt sec nagegaan op welke manier bepaalde opvattingen en gedragingen met andere opvattingen en gedragingen samenhangen. De verklaringen die men voor die samenhang geeft, zijn vrij summier. Soms kan men uit de toon waarin ze zijn gesteld complexe vooronderstellingen vermoeden.

Sommige auteurs lijken uit te gaan van een optimistisch liberaal mensbeeld terwijl anderen zich vanuit een pessimistischer perspectief zorgen maken over de kwaliteit van de berichtgeving, het verdwijnen van sociaal kapitaal, de kortzichtigheid van politieke partijprogramma’s en allerlei populaire vormen van communicatie en informatieverstrekking.

Theoretische vooronderstellingen zijn zelden het onmiddellijke voorwerp van discussie. Er wordt geduelleerd met feiten. Feiten zijn per slot van rekening de enige basis voor wetenschappelijk verantwoorde argumentatie.

download article
3.226.97.214.