PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De echte grenzen aan de globalisering
Author(s): GRAY, John
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 2   Date: juni 2002   
Pages: 167-176
DOI: 10.2143/EPN.12.2.504143

Abstract :
Als we het over globalisering hebben, moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen globalisering als een historisch proces en globalisering als een welbepaald internationaal economisch systeem. Globalisering als historisch proces is niet nieuw: het was zeker vanaf de laatste drie decennia van de negentiende eeuw al een gekend fenomeen.

De stuwende kracht erachter zijn de nieuwe technologieën die de hindernissen van afstand en tijd uit de weg ruimen of minstens zeer sterk verminderen. Daarbij wordt de economische activiteit, meer dan ooit het geval is geweest, in zeer sterke mate beïnvloed door wat er zich elders in de wereld afspeelt. Dat historisch proces zet zich onverbiddelijk door; het laat zich enkel afremmen door beperkingen die de natuur zelf oplegt.

Het zal voortgaan, wat er ook moge gebeuren met het huidige regime van vrijhandel en onbeperkte kapitaalstromen op de wereldmarkt. Dit regime is slechts een specifieke fase van de globalisering, het is niet de globalisering zèlf.

download article
34.232.62.209.