PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Doet het ertoe welk nieuws er gebracht wordt?
Subtitle: Over de invloed van de nieuwsmedia op het verkiezingssucces van het Vlaams Blok
Author(s): WALGRAVE, Stefaan , DE SWERT, Knut
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 2   Date: juni 2002   
Pages: 122-151
DOI: 10.2143/EPN.12.2.504141

Abstract :
In haar boek A virtuous Circle (2000) schaart Pippa Norris zich resoluut aan de zijde van de media-optimisten. Op grond van indrukwekkend empirisch bewijsmateriaal gaat zij lijnrecht in tegen de theorie van de ‘video-malaise’, die momenteel de boventoon voert. Zij maakt op overtuigende wijze haar stelling hard dat krantenlezers en tv-kijkers helemaal niet minder blijk geven van burgerzin dan andere burgers. Integendeel zelfs: wie interesse heeft voor het nieuws, beschikt veel meer over het soort attitudes en gedrag dat in een democratie zo sterk gewaardeerd wordt. Het gebruik van nieuwsmedia is positief gerelateerd aan een hele reeks indicatoren voor kennis van, vertrouwen in en betrokkenheid bij de politiek.

download article
3.235.75.174.