this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Wat na de legalisering van euthanasie?
Author(s): SCHOTSMANS, Paul
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 1   Date: maart 2002   
Pages: 33-38
DOI: 10.2143/EPN.12.1.504128

Abstract :
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 16 mei 2002 de eerder in de Senaat goedgekeurde tekst over de legalisering van de euthanasie en de palliatieve zorg, zonder enige verdere wijziging goedgekeurd. Hoewel de Commissie Volksgezondheid van de Kamer belangrijke verbeteringen had voorgesteld, zijn deze in de Commissie Justitie niet weerhouden.

Voor de meeste observatoren was dit trouwens geen verrassing: men wenste zo snel mogelijk het wetgevend werk inzake euthanasie af te ronden, om eventueel niet de tekst nog eens te moeten doorsturen naar de Senaat. De leden van het Belgisch parlement hebben hiermee een belangrijke en zwaarwegende stap gezet in de maatschappelijke omgang met leven en dood, een stap die dan ook verdient met de nodige aandacht gevolgd en becommentarieerd te worden.

Download article