this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Verbiedt Caritas euthanasie in haar ziekenhuizen?
Author(s): SCHOTSMANS, Paul
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 1   Date: maart 2002   
Pages: 31-33
DOI: 10.2143/EPN.12.1.504127

Abstract :
Onmiddellijk na de goedkeuring van de wet op euthanasie is er in de media grote beroering ontstaan over het zogenaamde verbod op euthanasie binnen de christelijke verzorgings-instellingen, aangesloten bij Caritas Vlaanderen.

De Commissie voor Ethiek van het Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) had een tekst voorbereid die door de raad van beheer van Caritas werd bekrachtigd. Deze tekst is onmiddellijk – met een korte synthesenota voor de pers – na de goedkeuring van de wet in de media verspreid. Dit standpunt werd voorgesteld als een radicaal njet tegen elke vorm van euthanasie in de christelijke verzorgings-instellingen.

Mijns inziens gaat het hier echter om een manifest onjuiste voorstelling van zaken. Een rechtzetting is dus op zijn plaats.

Ik zet hier alles even kort op een rijtje en zal duidelijk maken dat het voorstel van Caritas een verbeterde versie genoemd mag worden van de wet, zoals hij nu in de beide Kamers is gestemd. Ik zou nog verder willen gaan: alle zinvolle suggesties van de Commissie Volksgezondheid van de Kamer (onder meer inzake de palliatieve filter) zijn in dit Caritas voorstel opgenomen.

Het is dus onzinnig – en intellectueel oneerlijk – te beweren dat Caritas de artsen werkzaam in haar verzorgingsinstellingen, verbiedt euthanasie toe te passen.

Download article