this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Opinion on the Ethical Aspects of Patenting Inventions Involving Human Stem Cells
Subtitle: Verslag van de ronde-tafelconferentie van de European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission (EGE)
Author(s): HANSEN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 1   Date: maart 2002   
Pages: 43-48
DOI: 10.2143/EPN.12.1.504130

Abstract :
Het vaak gehoorde verwijt aan het adres van de medische ethiek luidt dat de ethische en wettelijke omkadering de wetenschappelijke groei steeds achterna holt. Maar op één terrein heeft het ethisch debat een voorsprong genomen, namelijk daar waar het gaat om de commerciële en industriële exploitatie van het onderzoek op menselijke embryonale stamcellen.

Afgevaardigden van (inter)nationale organisaties en verenigingen, vertegenwoordigers van de (farmaceutische) industrie, academici en journalisten bogen zich over de ethische aspecten van het octrooieren van uitvindingen betreffende menselijke stamcellen.

Deze ronde-tafeldiscussie, die op 20 november 2001 plaats vond, vormde de aanzet van het tweede rapport van de EGE over stamcelonderzoek dat op 7 mei 2002 is verschenen. We proberen hier de kernpunten van de gevoerde debatten weer te geven.

Download article