this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Euthanasie in de Caritasziekenhuizen
Subtitle: een juridische verheldering
Author(s): NYS, Herman
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 1   Date: maart 2002   
Pages: 29-31
DOI: 10.2143/EPN.12.1.504126

Abstract :
Enkele weken geleden werd de euthanasiewet goedgekeurd in het parlement. Zij werd nog niet in het Staatsblad gepubliceerd en zij treedt pas in werking drie maanden nadien.

Dat weerhoudt sommigen er niet van Caritas nu reeds (einde mei 2002) te beschuldigen de toepassing van de wet te blokkeren door het toepassen van euthanasie te verbieden. Anderen grijpen de gelegenheid om nogmaals te pogen ‘binnen te breken’ in de ethische commissies van de Caritasziekenhuizen.

Het valt me op dat in deze polemieken vaak wordt uitgegaan van een onjuiste inschatting van de rechten en plichten van deze ziekenhuizen en de artsen die daar hun beroep uitoefenen.

In deze bijdrage wil ik hierover meer duidelijkheid brengen zodat het debat met kennis van zaken kan worden gevoerd.

Download article