this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Nieuwe ethische onderzoeksprojecten in het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht
Author(s): SCHOTSMANS, Paul
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 1   Date: maart 2002   
Pages: 38-43
DOI: 10.2143/EPN.12.1.504129

Abstract :
Het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht is – zoals bekend – vooral een onderzoekscentrum. Dit geldt voor de groep omtrent Herman Nys (met in hoofdzaak onderzoeksprojecten inzake het medisch recht). Het geldt ook voor de groep omtrent Paul Schotsmans (hier ligt de nadruk uiteraard meer op de medische ethiek).
De laatste jaren werd heel veel tijd en energie geïnvesteerd in het uitschrijven en plannen van onderzoeksprojecten. Dit heeft geleid tot een succesvolle oogst van aanvaarde projecten. We stellen hier zes nieuwe onderzoeksprojecten inzake ‘ethiek’ even kort aan u voor. Ze geven een idee van de diversiteit van de verschillende onderzoeksdomeinen binnen de biomedische ethiek die in het Centrum aan bod komen. We zullen op geregelde tijdstippen ook berichten over de resultaten van deze onderzoeksactiviteiten.
In elk geval illustreert dit overzicht de sterke expansie van het bio-ethisch onderzoek binnen het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht.

Download article