this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Korte voorstelling naar aanleiding van het verschijnen van De sociale ethiek van de Katholieke Kerk in de encyclieken van Leo XIII tot en met Johannes Paulus II
Author(s): VERSTRAETEN, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 3   Date: oktober 2000   
Pages: 194-197
DOI: 10.2143/EPN.10.3.504065

Abstract :
In oktober 1999 werd aan de faculteit godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit te Leuven het Centrum voor de studie van het katholieke sociale denken opgericht met Johan Verstraeten als Directeur en Godelieve Ginneberge als stafmedewerkster.
Het centrum stelt zich tot doel: de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek én van de verspreiding van de kennis over het katholieke sociale denken in de brede zin van het woord. Het centrum wil in het kader van de faculteit godgeleerdheid een aantrekkingspool zijn voor nieuwe studenten. Er is immers veel vraag naar een goede opleiding in de sociale ethiek vanuit een katholiek en christelijk standpunt.
De oprichting van het centrum was noodzakelijk om verschillende redenen: de teloorgang van een grondige kennis van de geschiedenis en inhoud van het katholieke sociale denken in het algemeen en de sociale leer van de Katholieke Kerk in het bijzonder, alsook wegens de nood aan een betere kennis van zowel de officiële sociale leer als het niet-officiële katholieke sociale denken.
Tevens bestaat er, rekening houdend met de hedendaagse problematiek van migratie, uitsluiting, schuldenlast.., een effectieve behoefte aan een nieuwe actualisering van de sociale ethiek in katholiek perspectief. En er is de nood aan een waardering van het onderzoek en de expertise van centra die zich met de gestelde problematiek bezighouden. In dit bericht willen we vooral de aandacht vestigen op de eerste publicatie van het centrum.

Download article


44.210.21.70.