PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe afgoden? Idolatrie als bron van geweld
Subtitle: Conferentie - Vredesdag 1 maart 2001
Author(s): POLLEFEYT, Didier
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 3   Date: oktober 2000   
Pages: 192-193
DOI: 10.2143/EPN.10.3.504064

Abstract :
De vredesdag van de Katholieke Universiteit Leuven vindt plaats op: donderdag 1 maart 2001
van 10.00 uur tot 17.00 uur in de Kleine Aula en de lokalen van het Maria-Theresiacollege, Faculteit Godgeleerdheid Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven.
De bijbelse belijdenis van de éne God impliceert ook direct het verbod op idolatrie: op de vergoddelijking en de verering van binnenwereldse realiteiten. De vredesdag wil zowel de religieuze als de ethische, sociale en culturele implicaties hiervan in het licht stellen.

download article
3.229.142.91.