PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Herstelrecht en katholieke gevangenispastoraal
Subtitle: Theoretische en praktische reflecties
Author(s): DE WITTE, Pieter
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 3   Date: september 2016   
Pages: 226-246
DOI: 10.2143/EPN.26.3.3172631

Abstract :
De verhouding tussen, aan de ene kant, katholiek aalmoezenierschap in gevangenissen en, aan de andere kant, het herstelrecht wordt gekenmerkt door een eigenaardige spanning. Enerzijds blijkt er een sterke convergentie te bestaan tussen het werk van aalmoezeniers in de gevangenissen en de fundamentele waarden en overtuigingen die eigen zijn aan het herstelrecht. Anderzijds blijkt er slechts in beperkte mate een praktische toenadering te bestaan tussen beide. Dit artikel tracht beide kanten van deze spanning te belichten. De affiniteit tussen gevangenispastoraal en herstelrecht wordt geëxpliciteerd in termen van (1) een aandacht voor de morele dimensie van strafbare feiten, (2) een complexe houding ten opzichte van de daders van criminele feiten en (3) een kritische houding ten opzichte van het bestaande systeem van opsluiting. De (zwakkere) praktische band tussen aalmoezenierschap in de gevangenis en herstelrecht wordt geanalyseerd door te wijzen op plaatsen waar het werk van aalmoezeniers zelf een herstelgerichte dimensie heeft, ook al is het meestal niet direct gelinkt aan concrete herstelgerichte initiatieven.

download article
3.214.184.250.