PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gangbare motieven voor euthanasie
Subtitle: Maatschappelijke bepaaldheid en maatschappelijke impact
Author(s): DE DIJN, Herman
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 3   Date: september 2016   
Pages: 247-263
DOI: 10.2143/EPN.26.3.3172632

Abstract :
De druk om de euthanasiewet te verruimen blijft aanwezig terwijl de maatschappelijke impact op bijvoorbeeld de relatie tussen arts en patiënt maar slecht wordt overdacht. Ook lijkt er een verschuiving plaats te vinden van de interpretatie van de wet. De menswaardigheid die in de discussie centraal zou moeten staan wordt steeds vaker geïnterpreteerd als een ‘kwaliteitsvol leven’, hetgeen suggereert dat menswaardigheid louter afhangt van het persoonlijke oordeel van de kwaliteit van het leven. Waar het aanvankelijk vooral ging om de mogelijke zelfbeschikking van een individu, gaat het bij de uitbreidingen steeds vaker om duidelijk niet-wilsbekwamen, waarbij dus anderen moeten beslissen over de euthanasie. De Dijn roept op tot een grondige bezinning op de impact de huidige wet al op onze samenleving heeft, en zeker niet onbezonnen een voortdurende uitbreiding van de wet te bepleiten.

download article
18.206.194.134.