PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Liberale diplopie in de multiculturele samenleving
Subtitle: Over autonomie, tolerantie en gelijkheid
Author(s): LEVRAU, François
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 3   Date: september 2016   
Pages: 198-225
DOI: 10.2143/EPN.26.3.3172630

Abstract :
In dit artikel wordt betoogd dat het liberale paradigma bestaat uit een aantal waarden die theoretisch en praktisch op een verschillende wijze kunnen worden ingevuld. Hoewel het liberalisme dus een morele horizon biedt, is het niet duidelijk wat we precies aan die horizon kunnen ontwaren. Verschillende visies verschijnen in het blikveld, vandaar meteen ook de term ‘diplopie’. Deze diplopie, deze onbepaaldheid om vanuit het liberalisme eenduidige antwoorden te bieden op complexe vraagstukken, maakt – althans dat is de these – dat mensen angstig zijn en datgene wat hen met die onbepaaldheid confronteert liever opzij schuiven. Exemplarisch is de omgang met de multiculturele diversiteit en met de sociaal-economische ongelijkheid. Hoe kunnen of moeten we vanuit de liberale bril naar die diversiteit en ongelijkheid kijken?

download article
3.235.172.213.