PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De toekomst van de universiteit en de geloofwaardigheid van de wetenschap van de academische wereld
Author(s): MITTELSTRASS, Jürgen
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 3   Date: september 2006   
Pages: 225-241
DOI: 10.2143/EPN.16.3.2017713

Abstract :
De universiteit verandert omdat de sociale en institutionele omgeving waarin zij ingebed is verandert. Zij verandert ook omdat de wetenschap – waarvan de universiteit in haar interne structuur de afspiegeling is – verandert. In Duitsland en in andere Europese landen zijn het vaak financiële beperkingen die bepalen welke vorm deze verandering zal aannemen omdat zij, als externe factoren, aan de universiteit een interne reorganisatie opdringen. Dat is niet zo erg wanneer de wetenschappelijke (d.i. academische) logica in dit soort situaties de bovenhand houdt door externe druk op te vangen met institutionele verbeelding. Wanneer dat niet het geval is, en politieke en economische druk de bovenhand krijgen, dan dreigt de universiteit haar wezenlijke kenmerken te verliezen. De eigenheid van de universiteit bestaat erin dat zij onderzoek en onderwijs autonoom organiseert, èn dat aan deze organisatie een visie op vorming (Bildung) ten grondslag ligt, die tegelijkertijd de moderne wereld (die zelf een sterk wetenschappelijke inslag heeft) weerspiegelt en een kritisch zelfbewustzijn meegeeft.


download article
3.238.235.155.