PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord Vooraf
Subtitle: Wetenschap en Techniek
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 3   Date: september 2006   
Pages: 223-224
DOI: 10.2143/EPN.16.3.2017712

Abstract :
Het was vreemd om van de schitterende julimaand te genieten terwijl er in Libanon een oorlog woedde die tal van onschuldige burgers de dood injoeg. Op de eerste pagina’s van de krant las je over de bloedstollende ellende in gebombardeerde wijken en een paar pagina’s verder zag je de vrolijke gezichten van het zomerfestivalpubliek. Men zegt dat onze wereld kleiner is geworden. Dat we persoonlijker worden geconfronteerd met de noden van andere mensen omdat we hen in beeld kunnen brengen of omdat we hun stemmen kunnen horen. Als dat zo is, veronderstelt het bewonen van die kleinere wereld bijna onvermijdelijk een soort gespletenheid. We switchen verschillende keren per dag van sfeer en het is alsof die verschillende sferen niets met elkaar te maken hebben. We kijken zwijgend toe of steken het hoofd in het zand. Onze gekoelde drankjes hebben hoogstens een ietwat bittere smaak.


download article
3.238.235.155.