PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Multiculturalisme in een liberale samenleving
Subtitle: Zijn de twee verzoenbaar?
Author(s): JOPPKE, Christian
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 3   Date: september 2006   
Pages: 242-266
DOI: 10.2143/EPN.16.3.2017714

Abstract :
Will Kymlicka (1999, p. 113) beweerde dat de multiculturalisten gelijk gekregen hebben met hun bewering dat opvattingen over rechtvaardigheid rekening moet houden met culturele verschillen, en dat dit tot uiting moet komen in de wetten en het beleid van de liberale staat. Een liberale theoreticus (Barry, 2001, p. 6) antwoordde hierop droogjes dat wie die mening niet deelt, er gewoonlijk niet over schrijft. Maar in feite verscheen op hetzelfde ogenblik dat Kymlicka zijn zegebulletin publiceerde een aantal recente werken van liberale politieke theoretici waarin zij de uitgangspunten en veronderstellingen van het multiculturalisme ter discussie stelden. Zij wezen vooral de band af die Kymlica meende te hebben ontdekt tussen multiculturalisme en liberalisme.

download article
3.238.235.155.