this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Handel in onderwijs en onderzoek?
Subtitle: Over het statuut van kennis
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 13    Issue: 1-2   Date: maart en juni 2003   
Pages: 21-39
DOI: 10.2143/EPN.13.1.504176

Abstract :
In deze bijdrage wordt onderzocht welk moreel statuut men in het verleden aan kennis heeft toegekend, wat men daarmee wou beschermen en of die praktijk ook vandaag nog zinvol is. Er worden daarvoor twee verschillende sporen gevolgd. Een eerste loopt langsheen de geschiedenis van ‘kennis’.

Het tweede voert langs het onderscheid tussen publiek en privaat. Beide parcours monden uit in een stelling die in een derde deel wordt uitgewerkt. Zolang we geen duidelijk beeld hebben gegeven van de differentiatie die door het specifieke statuut van kennis in de hand word gewerkt, zullen we de term ‘kennis’ doelbewust in algemene zin gebruiken.

Download article


34.239.148.127.