this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Wij hebben de Aarde alleen maar in bruikleen gekregen van onze kinderen en van hun kinderen
Author(s): GRÉGOIRE, Jean-François , VAN YPERSELE, Jean-Pascal , BARTIAUX, Françoise
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 13    Issue: 1-2   Date: maart en juni 2003   
Pages: 40-48
DOI: 10.2143/EPN.13.1.504177

Abstract :
De opdracht van deze commissie bestond erin verslag uit te brengen over de globale toestand van het milieu, over de vooruitgang die terzake geboekt werd, en over de problemen die moesten worden overwonnen. Het rapport van de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling (beter bekend onder de naam ‘Brundtland-Rapport’) gebruikte voor het eerst de nu algemeen gekende benaming voor het type van ontwikkeling dat de mensheid moet toelaten om uit de impasse te geraken: ‘duurzame’, ‘vol te houden’, ‘leefbare’ ontwikkeling of, in het Engels, ‘sustainable development’.

Download article