PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Sint-Guido in de historische microtoponymie van Anderlecht
Author(s): VANNIEUWENHUYZE, Bram , JACOBS, Marcel
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 85    Date: 2013   
Pages: 185-194
DOI: 10.2143/TD.85.0.3005370

Abstract :
not available

download article (open access)

3.234.214.113.