PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het Antroponymisch Woordenboek van de historische Lage Landen
Subtitle: Stand van zaken
Author(s): VAN LOON, Jozef
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 85    Date: 2013   
Pages: 177-184
DOI: 10.2143/TD.85.0.3005369

Abstract :
not available

download article (open access)

3.94.202.172.