PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Alle wegen leiden naar Brussel
Subtitle: Bestemmingshodonymie als kapstok voor de studie van het historische wegennet
Author(s): VANNIEUWENHUYZE, Bram
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 85    Date: 2013   
Pages: 195-270
DOI: 10.2143/TD.85.0.3005371

Abstract :
not available

download article (open access)

3.227.2.246.