this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Het Polen van de eeuwwisseling in de spiegel van de vertalingen van Multatuli
Author(s): KOCH, J.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 37    Issue: 2-3   Date: 1995   
Pages: 149-172
DOI: 10.2143/SDL.37.2.2003889

Abstract :
Reeds in de titel van deze bijdrage werd de zaak een beetje omgedraaid: niet „Multatuli in Polen” of „Poolse receptie van Douwes Dekker” maar „Het Polen van de eeuwwisseling in de spiegel van de vertalingen van Multatuli.” Zowel de titel van mijn artikel als ook zijn ondertitel vergt enige theoretische toelichting.
Voor mijn onderzoek naar de Poolse receptie van Multatuli (Koch 1991) heb ik op een bepaald moment gebruik gemaakt van het werk van de Vlaamse taalkundige Frans van Coetsem — Loan Phonology and the Two Transfer Types in Language Contact (Van Coetsem 1988).
Ik voelde pijnlijk het gebrek aan bruikbare theorieën die betrekking hebben niet op het receptieverschijnsel als zodanig maar op het specifieke geval van de receptie van de vreemde (vertaalde) literatuur. Van Coetsems taalkundige theorie leek toepasbaar ook voor mijn eigen doeleinden.
In plaats van de gebruikelijke termen zoals interferentie („interference”) of transfer („transfer”) voert Van Coetsem twee verschillende begrippen in. Daarmee maakt hij een duidelijk onderscheid tussen twee soorten van taalbeïnvloeding: „borrowing” en „imposition”.

Download article