this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Van Ostaijen en de stad
Author(s): VERSLUYS, K.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 39    Issue: 2   Date: 1997   
Pages: 127-129
DOI: 10.2143/SDL.39.2.2003813

Abstract :
Als stadsdichter heeft Van Ostaijen vooral bekendheid gekregen door Bezette Stad, de hallucinante beschrijving van Antwerpen onder de Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar Van Ostaijen heeft ook met andere geschriften een bijdrage geleverd tot de poëtische iconografie van de moderne grootstad. Vanaf het begin van zijn carrière heeft vooral Antwerpen hem daarbij geïnspireerd, waarbij moeilijk uit te maken valt wat primeert: afkeer of bewondering voor de metropolis. Afwisselend beschrijft Van Ostaijen de stad als een dynamische omgeving, als een oord van verderfelijke verstrooiing en als een wonderlijke plaats vol schoonheid en sereniteit.

Download article


3.89.132.163.