this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: De Antwerpse avant-garde
Author(s): WEISGERBER, J.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 39    Issue: 2   Date: 1997   
Pages: 125-126
DOI: 10.2143/SDL.39.2.2003812

Abstract :
De hedendaagse literatuurwetenschap definieert de avant-garde als een historisch verschijnsel dat in het eerste decennium van de 20ste eeuw naar voren komt en verband houdt met de toenmalige vooruitgang van de verstedelijking, de wetenschap en de technologie. De avant-gardebewegingen staan aan de spits van de modernistische stroming (Conrad, Henry James, Proust, Joyce) ook al aarzelen ze niet zich daartegen te keren. Het gaat inderdaad om een radicaal en globaal verzet tegen de gevestigde orde dat zich zowel in de politiek, de zeden en de moraal manifesteert als in de kunst. De breuk vloeit voort uit het besef dat de avant-garde haar tijd vooruit is: verworpen en vernietigd worden het recent verleden en het heden om een betere toekomst op te bouwen. Ze doet zich voor als het begin van een nieuwe tijd waarbij ze zich toch wel eens aan de primitieve kunst en de folklore spiegelt. Opmerkelijk is verder ook nog dat ze een uitgesproken collectief en multidisciplinair karakter vertoont (samenwerking van schrijvers, schilders, componisten en filmregisseurs in manifesten en tijdschriften).

Download article


3.236.50.79.