this issue
next article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Seksespecifieke kenmerken van voornaamgeving
Author(s): GERRITZEN, D.
Journal: Naamkunde
Volume: 28    Issue: 3-4   Date: 1996   
Pages: 107-136
DOI: 10.2143/NK.28.3.2003315

Abstract :
Het mannelijke is toegankelijker voor vrouwen dan het vrouwelijke voor mannen. Vaker werden vrouwennamen afgeleid van mansnamen dan omgekeerd. Jongens krijgen vaak een naam die naar een familielid verwijst, terwijl de naam van meisjes eerder mooi moet klinken. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen naamgeving bij meisjes en jongens in het hedendaagse Nederland.
Gender Specific Characteristics of First Name Giving
Masculinity is more accessible to women, than femiminity by men. Women were often called after men, but few boys were named after a woman. Boys often receive a name referring to a family member, girls' names must be nice. In this article the author writes about the difference in name giving for boys and girls in the contemporary Netherlands.

Download article