this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: 'Freilich, das Studium der Eigennamen ist nicht leicht'
Subtitle: Over de opkomst van de naamkunde als wetenschap in de negentiende eeuw
Author(s): RENTENAAR, R.
Journal: Naamkunde
Volume: 28    Issue: 3-4   Date: 1996   
Pages: 137-155
DOI: 10.2143/NK.28.3.2003316

Abstract :
Naamkunde, het lijkt een wetenschap te zijn die algemeen bekend is en begripsmatig hecht verankerd ligt in onze taal. Het 'Woordenboek der Nederlandsche Taal' van 1913 heeft echter geen lemma naamkunde. Was dit het gevolg van een vergissing van lexicografen? Of was naamkunde niet bekend? Dit artikel handelt over de vraag wanneer naamkunde een wetenschappelijke discipline, een vakgebied werd.
Onomastics seem to be a science widely known and connected by nature to our language. The 'Woordenboek der Nederlandsche Taal' from 1913, tough, has no entry for onomastics. Was it a mistake by the authors? Or was the term 'onomastics' unknown? This article searches the roots of onomastics as a scientific research area.

Download article