PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hedendaagse voornaamgeving in Nederland
Author(s): GERRITZEN, D.
Journal: Naamkunde
Volume: 29    Issue: 1-2   Date: 1997   
Pages: 1-30
DOI: 10.2143/NK.29.1.2003256

Abstract :
Nederlandse ouders hebben vaak een voorkeur voor Engelstalige voornamen. Traditionele voornamen komen enkel meer voor als tweede of derde naam. Ook Nederlandse namen zijn nog populair, maar het motief om ze te geven is dat ze 'mooie namen' zijn en niet dat de kinderen naar iemand genoemd worden. In dit artikel worden de verzamelde gegevens van hedendaagse naamgeving in Nederland voorgesteld. De motieven om ze te geven, worden in een volgend artikel besproken.
Contemporary Name Giving in the Netherlands
Dutch parents love to give english names to their children. Traditional first names appear only as second or third name. Genuine dutch names are also popular, but only because they are 'nice' and as a reference to someone who carried this name. In this article the collected of contemporary name giving in the Netherlands is presented. The motifs to choose a name will be discussed in a later article.

download article
54.145.38.157.