PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Veen, ven en Peel
Author(s): VAN OSTA, W.
Journal: Naamkunde
Volume: 29    Issue: 1-2   Date: 1997   
Pages: 31-61
DOI: 10.2143/NK.29.1.2003257

Abstract :
Over de lexemen veen en ven is reeds een en ander bekend. Men kent (ongeveer) de etymologie en de diverse lexicale betekenissen, maar het onderlinge verband daartussen en de precieze betekenisevolutie zijn nog niet helemaal duidelijk. Deze bijdrage is een poging om meer klaarheid te scheppen in deze kwestie. Leerzaam voor bepaalde mechanismen in de semantische evolutie van terreinwoorden en illustratief voor de labiele grens tussen eigennaam en soortnaam is peel, een term uit de semantische sfeer van veen. Bij wijze van inleiding wordt daarom eerst peel onder de loep genomen.
The lexemes veen and ven are not unfamiliar in onomastic research. We know the approximative etymology and the diverse lexical meanings, but the internal correlation and the exact evolution in meaning are not yet that clear. Peel a term from the semantique atmosphere of veen illustrates the unstable border between personal name and type name. Therefore we have a look at peel as an introduction.

download article
3.226.245.48.