PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het onderzoek van toponymische elementen in historisch perspectief
Author(s): RENTENAAR, R.
Journal: Naamkunde
Volume: 30    Issue: 3-4   Date: 1998   
Pages: 181-196
DOI: 10.2143/NK.30.3.2003231

Abstract :
Het begrip 'toponymisch element' kan vanuit twee gezichtshoeken worden beschouwd. Voor de naamgever zijn toponymische elementen de appellatieven en afleidingselementen die hij gebruikt bij de vorming van plaatsnamen. Voor de onderzoeker zijn het de woorden en afleidingselementen die hij op basis van een naamkundige analyse heeft weten te identificeren in de hem overgeleverde plaatsnamen voorraad.
The Research for Toponymic Elements in Historical Perspective
The idea of a 'Toponymic Element' can be viewed from two points of view. For the person attributing the name toponymic elements are names en derived elements that he uses when a place is created. For the researcher these elements are words en derived elements that he needs to identify with a onomastic analysis in the place names available to him.

download article
3.229.118.253.